Kötelező irodalom az Interneten

A boldogabb családokért

Balassa I. - Ortutay Gy.: Magyar néprajz

Barta - Ambrus - Lengyel -Lévai: A felnőttképzésben oktató szakemberek kompetenciáinak meghatározása

Beke Pál: Méltóságkereső

Bibliotheca Corviniana Digitalis

Boros László: A köztünk élő Isten

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet

Eliade, Mircea: A szent és a profán

Fehér könyv az európai kommunikációs politikáról

Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni

Fülöp Géza: Az információ

Igazságosabb és testvériesebb világot

Kadocsa László: Az atipikus oktatási módszerek

Kerezsi Klára: A védtelen gyermek

Kovács Ákos: Vizuális kommunikáció

Napirend a jövő számára

Nyíri Tamás: Alapvető etika

Papp Gabriella: A tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja ...

Pukánszky Béla: Neveléstörténet

Seneca: Vigasztalások, erkölcsi levelek

Sz. Tóth János: Európai kihívások – magyar lehetőségek

Szabó Lajos: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei

Torgyik -Karlovitz: Multikulturális nevelés

XVI. Benedek pápa: Deus caritas est - Az Isten szeretet kezdetű enciklikája

XVI. Benedek pápa: Spe salvi kezdetű enciklikája

 

Vissza